Uroczystości bez barier językowych

Oferujemy pomoc w zakresie języka niemieckiego oraz angielskiego:

Śluby i wesela

Organizacja ślubów międzynarodowych
Pomoc przy załatwianiu formalności
Pomoc językowa - tłumaczenia podczas organizacji wesela oraz podczas uroczystości
Przyjmowanie oraz opieka nad Gości obcojęzycznymi

Szkolenia i konferencje:

Obsługa szkoleń międzynarodowych
Pomoc językowa – tłumaczenia podczas konferencji
Opieka nad Gośćmi obcojęzycznymi

Inne

Oferujemy także kompleksowe usługi z zakresu języka niemieckiego:
Podwykonawstwo dla firm zewnętrznych (tłumaczenia ustne i pisemne, wyjazdy delegacyjne w roli tłumacza)
Tłumaczenia przysięgłe
Szkolenia, nauka języka niemieckiego dla firm
Korepetycje dla dzieci i dorosłych
Tłumaczenia, „doraźna” pomoc w sprawach urzędowych, wypełnianiu pism, korespondencji itd.

Profesjonalna pomoc językowa w Twoim zasięgu.